ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ

Καρφίτσες brooch_b ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ

BRCH08010

Μπρούτζος βελανίδια

ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ

BRCH07008

Μπρούτζος

ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ

BRCH06020

Οξειδωμένο ασήμι και χαλκός

ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ

BRCH05022

Οξειδωμένο ασήμι

ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ

BRCH04022

Οξειδωμένο ασήμι

ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ

BRCH01022

Οξειδωμένο ασήμι